USLUGA POSREDOVANJA

40 EUR*

KONSULTACIJE

Razmatranje Vašeg slučaja i savetovanje o dokumentaciji koju je potrebno prikupiti i priložiti uz aplikaciju.

APLICIRANJE

Popunjavanje online formulara, plaćanje vize našom karticom i zakazivanje termina za predaju aplikacije.

PREVOĐENJE

Prevod sa srpskog na engleski jezik od strane iskusnog prevodioca po ceni od 7 EUR po prevodilačkoj strani.

SLANJE DOKUMENTACIJE

Slanje dokumentacije elektronskim putem u odgovarajućem formatu i zakazivanje besplatnih termina.

PRAĆENJE APLIKACIJE

Praćenje aplikacije u realnom vremenu sve do momenta donošenja odluke.

INFORMISANJE

Slanje obaveštenja da je odluka doneta i da se pasoš može preuzeti.

CENE VIZA
za koje pružamo uslugu posredovanja

Turistička viza - 6 meseci

Najčešće se aplicira za ovu vrstu vize kada su u pitanju kraće turističke, odnosno službene posete – 119 EUR

TURISTIČKA VIZA - 2 GODINE

Ukoliko planirate u naredne dve godine češće da idete u UK – 451 EUR

TURISTIČKA VIZA - 5 GODINA

Ukoliko planirate u narednih pet godina češće da idete u UK – 818 EUR

TURISTIČKA VIZA - 10 GODINA

Ukoliko planirate u narednih deset godina češće da idete u UK – 1026 EUR

STUDENTSKA VIZA - TIER 4

Za studente koji žele da studiraju u UK; cena varira, a uz vizu se plaća i zdravstveno osiguranje

Usluga posredovanja za ovu vrstu vize: 100 EUR

TRANZITNA VIZA

Ukoliko planirate da se zadržite na teritoriji UK do 48 sati – 80 EUR

Cene dodatnih usluga

Prioritetno odlučivanje - 275 EUR

Donošenje odluke o aplikaciji, odnosno vizi u roku od pet radnih dana od momenta predaje zahteva u Aplikacionom centru.

Zadržavanje pasoša - 76 EUR

Podnošenje zahteva za vizu uz nošenje pasoša na uvid i zadržavanje istog kod sebe dok traje proces odlučivanja.

Dostava pasoša - od 15 EUR

Nakon donošenja odluke o vizi, ukoliko ne želite lično da preuzmete pasoš, možete doplatiti za dostavu na kućnu adresu u zemlji ili inostranstvu.

Apliciranje van Srbije - 68 EUR

Aplikacioni centri u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i ostalim zemljama EU naplaćuju dodatnih 68 EUR na cenu vize za korišćenje njihovih usluga.

*U cenu nije uračunata usluga prevođenja koja se doplaćuje naknadno; plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate.

Napomena 1: cene viza i dodatnih usluga variraju u skladu sa odnosom funte i evra i mi ne utičemo na njihovo formiranje. U slučaju promene cene vize za Englesku ili neke od dodatnih usluga, obavestićemo Vas o eventualnoj doplati ili umanjenju.

Napomena 2: cene usluga posredovanja su iste za sve tipove viza. Izuzetak je studentska (Tier4) viza, za čiju je uslugu posredovanja cena 100 EUR.

Napomena 3: agencija ne utiče na ishod odluke o britanskoj vizi i ne garantuje dobijanje iste. U slučaju odbijanja za vizu, ne postoji mogućnost refundacije sredstava.